گاوصندوق رمزدار از جمله گاوصندوقهایی میباشند که دارای قفل با مکانیسم مکانیکی می باشد البته در بعضی مدلها برای بالا بردن ضریب ایمنی یک قفل دستی نیز در کنار آن نصب میگردد